רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2021 Unveiling the Hidden - Anticipating the Future קישור למאמר Unveiling the Hidden - Anticipating the Future
2021 The Affinity between the Lost Midrash Yelammedenu and Midrash Vayekhulu קישור למאמר The Affinity between the Lost Midrash Yelammedenu and Midrash Vayekhulu
2001 תורה שבעל פה חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה קישור למאמר חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה
2005 תורה שבעל פה לחקר מדרש ילמדנו קישור למאמר לחקר מדרש ילמדנו
2009 ספרות עברית קדושתא לשבת חמישית (לסדר 'ראה ראיתי') לרבי אלעזר הקלירי קישור למאמר קדושתא לשבת חמישית (לסדר 'ראה ראיתי') לרבי אלעזר הקלירי
2012 תורה שבעל פה דרשה ופיוט במנחת השבת בבית הכנסת בביזנטיון קישור למאמר דרשה ופיוט במנחת השבת בבית הכנסת בביזנטיון
2018 מקרא 'לפי הפשט עזרא כתב... או משה כתבו ברוח הקדש': הערות על חיבור התורה בפירוש חדש לתורה מכתב יד וטיקן קישור למאמר 'לפי הפשט עזרא כתב... או משה כתבו ברוח הקדש': הערות על חיבור התורה בפירוש חדש לתורה מכתב יד וטיקן