רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2017 מחשבת ישראל מוסר, הגות והשקפה לנוכח אתגרי הזמן: הרב אליהו אליעזר דסלר
2009 מחשבת ישראל 'שבע יפול צדיק וקם' – על מגמות אנטינומיסטיות בנובהרדוק קישור למאמר 'שבע יפול צדיק וקם' – על מגמות אנטינומיסטיות בנובהרדוק
2008 מחשבת ישראל חינוך האדם וייעודו בתפיסת הרב יוסף יוזל הורביץ 'הסבא מנוהברדוק' קישור למאמר חינוך האדם וייעודו בתפיסת הרב יוסף יוזל הורביץ 'הסבא מנוהברדוק'