לימודי התפוצות

Herzog Global is a division within Herzog College responsible for the connection between Israel and Diaspora Jewry. It unites sub-departments in various languages (including English, Spanish and French) that operate in various countries around the world.


Herzog Global
 manages academic programs in collaboration with universities and academic institutions around the world, such as international conferences, training programs for teachers in the Diaspora, joint courses, advanced professional development opportunities for educators and joint publications in various languages.

In addition, Herzog Global works to provide a comprehensive response to a diverse audience around the world, including teachers, schools, communities, community leaders, Jewish centers, families and individuals who see the connection to Israel and Judaism as a supreme value. It prides itself on being a faithful emissary for the dissemination of the Torah of the Land of Israel in the Diaspora in general, and for the dissemination of the teachings of Herzog College in particular, in accordance with the various needs of each community.

הרצוג עולמי היא מחלקה המאגדת בתוכה מחלקות משנה בשפות שונות (אנגלית, ספרדית ועוד) הפועלות במדינות שונות ברחבי העולם.

הרצוג עולמי מופקדת על תוכניות אקדמיות בשיתוף עם אוני' ומוסדות אקדמיים ברחבי העולם כגון כנסים בינלאומיים, תוכניות הכשרה למורים לתפוצות, וקורסים משותפים, השתלמויות ופרסומים משותפים בשפות שונות.

בנוסף הרצוג עולמי פועלת לתת מענה נרחב לקהל מגוון בתפוצות הכולל מורים, בי"ס, קהילות, מרכזים יהודיים, משפחות ויחידים הרואים את הקשר לישראל וליהדות כערך עליון.

בין הפעילויות שהרצוג עולמי מוביל: לימוד בין דורי, ימי עיון מקוונים\פרונטליים בשפות שונות, אפליקציות ללימוד יומי, קהילות לומדות בבתים ובביכנ"ס וחומרים פדגוגיים עדכניים למורים ותלמידים.

הרצוג עולמי רואה את עצמה כשליחה נאמנה להפצת תורת ארץ ישראל בתפוצות ככלל ולהפצת תורת מכללת הרצוג בפרט בהתאמה לצרכים השונים בכל קהילה וקהילה בעולם.