תוכנית הלימודים המלאה בחוג ללימודי ארץ ישראל

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג לחצו כאן לימודי א"י גאוגרפיה – קמפוס מגדל עוז
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן לימודי א"י גאוגרפיה – קמפוס מגדל עוז
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן לימודי א"י גאוגרפיה – קמפוס מגדל עוז
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן לימודי א"י גאוגרפיה – קמפוס מגדל עוז