גוונים – לתלמידי M.Ed

רכזי התוכנית

  • תהלה מלכה tehiladm@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

סטודנטים להוראת מחשבת ישראל, להוראת תושב”ע, והגות בחינוך היהודי שישתתפו באשכול גוונים במהלך לימודיהם יקבלו תעודת הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית בנוסף לתעודת סיום לימודי תואר שני. יש לציין שאין דרישה לקורסים נוספים ללימודי התואר השני אלא יש לבחור קורסים מתאימים שהינם חלק מלימודי התשתית וההתמחות בתוכנית לתואר שני.

תעודת סיום תוכנית גוונים בשילוב לימודי תואר שני מעניקה למורה תעודת הסמכה המאפשרת לו ללמד את המקצוע תרבות יהודית ישראלית.

סטודנטים בתוכנית גוונים המלמדים בחינוך הממלכתי יוכלו לקבל מלגה בסך 4,000 ₪ ממשרד החינוך. לפרטים נוספים ראו באתר התוכנית במשרד החינוך .

מטרות התוכנית

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, מציעה מכללת הרצוג תכנית הכשרה להוראת מקצועות היהדות בבתי ספר כלליים.

תנאי קבלה

ראיון אישי

תוכנית הלימודים

סטודנטים לתואר שני .M.Ed בתוכניות להוראת מחשבת ישראל, להוראת תושב"ע, והגות בחינוך היהודי שישתתפו באשכול גוונים במהלך לימודיהם יקבלו תעודת הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית בנוסף לתעודת סיום לימודי תואר שני. יש לציין שאינם קורסים נוספים ללימודי התואר השני אלא חלק מלימודי התשתית וההתמחות בתוכנית לתואר שני.

כל הקורסים הנלמדים באשכול גוונים נחשבים גם לתואר השני. ההצטרפות לתוכנית לא מחייבת ללמוד קורסים נוספים.

תעודת סיום תוכנית גוונים בשילוב לימודי תואר שני איננה תעודת הוראה נוספת אלא תעודת הסמכה.

הטבות לסטודנטים

לאחר תחילת שנת הלימודים יציגו הסטודנטים אישור שנרשמו ללימודי לתוכנית גוונים במסגרת לימודי התואר השני. בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה. המלגה תוענק ללומדים שמילאו חובותיהם וממוצע הציונים שלהם בתום כל שנת לימודים הוא 80 לפחות.

בתום כל שנת לימודים יישלח ישירות לסטודנט טופס מקוון לבקשה למלגה. הטפסים המקוונים ימולאו ויועברו אל נציג אגף מורשת בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך העברת המלגה ישירות לחשבונו של הסטודנט.

המצטרפים לתוכנית יתחייבו (הצהרת כוונות בטופס הבקשה למלגה) ללמד תרבות יהודית-ישראלית במשך 3 שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.

סטודנטים בתכנית גוונים המלמדים בחינוך הממלכתי יקבלו מלגה (בצורת הלוואה מותנית) ממשרד החינוך בגובה 4,000 ₪ בשתי פעימות: 2000 ₪ בתום השנה הראשונה ו-2000 ₪ בתום השנה השנייה.

הרשמה לתוכנית

פרטים נוספים על התכנית ניתן לקבל:

  • באתר תרבות יהודית-ישראלית במשרד החינוך. פרטים כאן
  • אצל רכזת תוכנית גוונים: תהלה מלכה  tehiladm@herzog.ac.il   055- 8818424
  • אצל מזכירת תוכנית גוונים: שרה אדלר  02-5320907   saraha@herzog.ac.il