גוונים – לתלמידי B.Ed

רכזי התוכנית

 • ד"ר תהלה (דרמון) מלכה   tehiladm@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

משה רבינו או משה פרץ? ר' יהודה הלוי או יודה לוי? רחל אמנו או רחל המשוררת?

ובמילים אחרות- מי זו החברה הישראלית ומה זו בכלל תרבות יהודית ישראלית?

מתוך תחושת אחריות לחינוך יהודי של דור העתיד של מדינת ישראל על כל גווניו, תמשיך בע”ה בשנה”ל הבאה במכללה האקדמית הרצוג תוכנית הכשרת סטודנטים להוראה בבתי ספר ממלכתיים. סטודנט הלוקח חלק בתוכנית גוונים יוכל ללמד את מקצועות החוגים אותם למד ובנוסף להם יוכל ללמד את המקצוע תרבות יהודית ישראלית אשר נכנס בשנים האחרונות כמקצוע חובה בבתי הספר הממלכתיים. התוכנית כוללת היכרות עם תוכני ההוראה הנלמדים בבתי הספר הממלכתיים; קורסי העשרה בנושאי זהות יהודית; הכשרה מעשית ייחודית, מפגשים, סיורים ועוד.

התוכנית מציעה מסלול התמחות לסטודנטים לתואר ראשון ושני.

הערות

 • התוכנית מתאימה גם לתלמידי ותלמידות רג"ב הנדרשים ללמוד באחת מהתוכניות המיוחדות, וכן לתלמידים המעוניינים בהרחבת תחומי הכשרתם.
 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט, ובסופה ניתנת לו תעודת הוראה עם שלושה מקצועות הוראה (במקום השניים הרגילים).
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית נחשבים לחלק מקורסי החוג לחינוך על כן לא נדרש מן הסטודנט לחרוג ממכסת הקורסים הנדרשת לו לקבלת התואר.

תנאי קבלה

 1. עניין ונכונות ללמד בבתי ספר ממלכתיים.
 2. ראיון אישי עם ראש התוכנית.

 

 

תוכנית הלימודים

2 ש"ש + עבודה מעשית

הקורסים הנדרשים הם:

 1. תרבות יהודית-ישראלית – תכנים ודרכי הוראה
 2. קורס מלווה עבודה מעשית

 

עבודה מעשית

סמסטר אחד (על פי רוב מתחילים) של הוראת תרבות ישראל בבית ספר ממלכתי או משלב בכיתות ה'-ח'

חובות התוכנית

 • שני קורסי חובה
 • 2 ש"ש עבודה מעשית בבתי ספר ממלכתיים.
 • בתוכנית שמתקיימת באלון שבות: שני קורסים מתאימים מתוך חוגי הלימוד של הסטודנט (אחד מכל חוג).

הרשמה לתוכנית

ראש התוכנית: ד"ר תהלה (דרמון) מלכה 055-8818424  tehiladm@herzog.ac.il