חוג ללימודים כלליים תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים ביום א

 
קוד קורס 18500350
מורה דר דרמון מלכה תהילה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה אנחנו מבקשים להוציא מן הכוח אל הפועל את כלי החשיבה והלמידה הרב תחומית, בקורס שמטרתו כתיבת עבודה סמינריונית ויצירת פרוייקט בין תחומי 

+  חשיבה בינתחומית | 18500250 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 18500250 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 18500250
מורה דר דרמון מלכה תהילה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה זו חשיבה רב תחומית? כיצד והיכן היא באה לידי ביטוי בחיים שלנו ואיך ניתן להשתמש בה בהוראה. על כך ועוד ננסה לענות בקורס שלנו

+  ישראל במבט רב תחומי | 18500450 | דר רגב תניה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 18500450 | דר רגב תניה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 18500450
מורה דר רגב תניה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראה ולמידה רב תחומית מבקשת לעסוק בנושא אחד מנקודות המבט של תחומי ידע רבים. בקורס נתרגל למידה מסוג זה ונרכוש כלים מגוונים להוראה רב תחומית.