הוראת תורה שבעל פה

ראש/ת החוג: פרופ' עוזיאל פוקס uzif@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: הרב ד"ר נעם סמט noamsa@herzog.ac.il

תלמוד וספרות ההלכה הם הציר המרכזי של ארון הספרים היהודי. התלמוד הבבלי אוצר בתוכו הלכה ואגדה, מעשי חכמים, פתגמים ומימרות, דיונים סוערים ופסיקות למעשה. כל אלה מתלכדים ליצירה מורכבת ורב גונית, שהשיח המתפתח בה תופס חלק מרכזי בעיצובה של הזהות היהודית לאורך הדורות. בתוכנית לתואר שני בהוראת התושב"ע אנחנו מנסים 'ללמוד' ומתוך כך 'ללמד' – להתחדש בעצמנו כלומדים, להיפגש עם דרכים שונות בלימוד תורה שבעל פה, לפגוש ראשי ישיבות ומלמדי גמרא בכירים וללמוד מהם,

להעמיק את המחשבה בשאלות הרוח העומדות ברקע הלימוד ולהעשיר את המפגש שלנו עם עולמות התוכן המלווים של התחום ומתוך כך להתמקצע ולהתחדש גם כמלמדים, להרחיב ולהעמיק את ארגז הכלים הדידקטי והפדגוגי שלנו, ולהפגיש אותו עם עולמות התוכן של בית המדרש.

התוכנית מתקיימת במסגרת בית מדרש, שבו רוב תוכנית הלימודים מתקיימת יחד בחבורה אחת, המאפשרת מפגש מעמיק והפריה הדדית, והקניית כלים ללימוד שהוא בה בעת עתיק ומסורתי וגם חדשני ויצירתי.

תוכנית ״בית מדרש לגברים״  לפרטים  לחצו כאן

תוכנית הלימודים ביום השישי לפרטים  לחצו כאן

סטודנטים מספרים על התוכנית

 

 

תוכנית ״בית מדרש לנשים״  לפרטים לחצו כאן

תוכנית ״לפני ולפנים״ לנשים/לגברים לפרטים לחצו כאן

מטרות התכנית

פיתוח יכולות לימוד והוראה בתחום תושב"ע; היכרות עם דרכי לימוד מגוונות; פיתוח יכולות רפלקטיביות וביקורתיות ביחס לצורות לימוד והוראה של הספרות התלמודית; עיצוב כלי הוראה בית מדרשיים.

מבנה הלימודים

 •   מספר ש"ש : 18
 •   ימי לימוד : ג'

פרטים נוספים

היקף החוג: 18 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2

תוכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות לימוד:

 1. חטיבת לימודי תשתית ויישום בחינוך ובהוראה
  קורסים עיוניים בחינוך וקורסים בדרכי הוראה ותקשורת בין-אישית, סדנה לכתיבת עבודת גמר וכן כתיבת עבודת גמר המזכה בשעה שנתית נוספת.
 2. חטיבת לימודי התמחות
  קורסים עיוניים בתחומי הלימוד המשיקים לתורה שבעל פה: היסטוריה של התקופה, ריאליה תלמודית, משפט עברי, ספרות, מחשבת ישראל ולשון.

בנוסף כל סטודנט יגיש עבודה סמינריונית ועבודת גמר:

 • עבודה סמינריונית: העבודה תיכתב במסגרת אחד מהקורסים ובהדרכת מרצה הקורס. כתיבת עבודה סמינריונית פוטרת מכתיבת עבודה לסיום אותו קורס, אך אינה פוטרת מחובת מבחן הסיום של הקורס, במידה ויש מבחן.
 • עבודת גמר – מחקר ויישום:
  מטרת עבודת הגמר היישומית היא להביא לידי ביטוי מעשי את הידע והכלים שנרכשו בשנות הלימודים בתכנית. עבודת הגמר תיעשה בזיקה לתכנים ולעקרונות הנלמדים במסגרת הסדנה לכתיבת עבודת גמר הייחודית לתכנית.  בכל עבודה יהיו שלושה מרכיבים עיקריים:

  • הצגת הנושא / הפרק / הסוגיה באופן מעמיק: העלאת השאלות העיוניות והמחקריות שעולות מן העיון ביחידה שנבחרה וההצעות שהוצעו כדי להשיב עליהן.
  • הצגת התחומים הנוספים: התייחסות להיבטים הרב-תחומיים המשיקים לתחום היחידה שנבחרה.
  • הצעת תוכנית הוראה רב-תחומית: תוך הצגת השיקולים שהנחו את ההצעה להוראה.

פרטים נוספים:

 • ניתן לרכז את חובות השמיעה ביום לימודים שבועי במהלך שנה אחת בלבד ולהשלים את יתר הלימודים בקורסים מקוונים ומרוכזים.
 • סטודנט החייב בלימודי השלמה יוכל להתחיל את לימודיו בתכנית במקביל להשלמות. ברם, הוא לא יוכל לעבור לשנה השנייה בתוכנית טרם השלים חובה זו.

בית מדרש בהובלת הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי  

בית מדרש בהובלת הרב נועם סמט

צרו קשר

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

 

ראש התוכנית:  פרופ' עוזי פוקס
דוא"ל: uzif@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

מרכז התוכנית: הרב ד"ר נעם סמט
דוא"ל: noamsa@herzog.ac.il

מזכירת החוג: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

קורסים ולמידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לוח שיעורים חוג הוראת תורה שבעל פה תשפ"ד

 

לצפייה בתיאורי הקורסים בחוג הוראת תורה שבעל פה תשפ"ג  – לחצו כאן

לוח שיעורים:

 

תנאי קבלה

 1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
 2. בוגרי החוג לתושבע"פ או אחד המקצועות המשיקים אליו, בציון ממוצע 83 ומעלה.*
 3. ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ראיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק במקצוע תושב"ע יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

לוח זמנים אקדמי

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בחוג הוראת תורה שבעל פה
יום שלישי  ז' בחשון  1.11.22
לפירוט  לחצו כאן

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354